لوگو سایت سایس کمپانی

شرکت سایس تجارت الکترونیک

انواع نوک هویه

انواع نوک هویه (SOLDER TIP)

نوک هویه

یکی از پر کاربرد ترین ابزار ها در حوزه تعمیرات نوک هویه ها هستند تنوع بسیاری هم موجود می باشد. برای خرید نوک هویه می توانید از سایس کمپانی تهیه بفرماید.

انواع نوک هویه

  • نوک هویه تایپ K یا کاتری
  • نوک هویه تایپ D یا سرتخت یا Chisel
  • نوک هویه تایپ C یا اوریب یا Bevel
  • نوک هویه قاشقی یا Flow
  • نوک هویه T شکل یا Shovel
  • نوک هویه الماسی یا لوزی شکل یا Diamond
  • نوک هویه تایپ SI یا IS یا سرکج یا Bent
  • نوک هویه تایپ BI
  • نوک هویه تایپ I
  • نوک هویه تایپ B یا Conical یا مخروطی

منوی اصلی