لوگو سایت سایس کمپانی

شرکت سایس تجارت الکترونیک

انواع سیم قلع کش

انواع سیم قلع کش (SOLDER WICK)

نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.

سیم قلع کش رشته های سیم مسی به هم بافته شده ای است که با پودر و یا فلاکس مخصوص آغشته شده است. این سیم، قلع های اضافه روی برد را تمیز می‌کند. روش استفاده از این ابزار به این گونه است که ابتدا سیم قلع‌کش را روی قسمتی از برد که می‌خواهیم قلع آن برداشته شود قرار می‌دهیم، سپس هویه را روی سیم قلع‌کش گذاشته تا قلع ذوب شده و جذب آن شود. در انتهای کار آن قسمت از سیم قلع‌کش که به خود قلع جذب کرده را با سیم چین قطع کنید. برای کار در دفعات بعدی از ادامه سیم که استفاده نشده است و قابلیت جذب قلع دارد، استفاده نمایید؛ پس سیم قلع‌کش ها ابزار هایی مصرفی هستند.

منوی اصلی